Yoni Massage

Yoni massage


Een Yoni massage voor vrouwen is een helende ervaring die door middel van liefdevolle aanrakingen de vrouw opnieuw in haar veiligheid, zelfvertrouwen en kracht zet. Dit alles vindt plaats zonder verwachting of enige vorm van interactie. Je gentiet gewoon van een moment met jezelf, vrij van oordeel of beperkingen. 


Wat is een Yoni massage?

Een Yoni massage is een specifieke vorm van tantra massage waarbij elke zone in je lichaam door helende aanrakingen tot diepe ontspanning wordt gebracht. Yoni is een woord dat in het Sanskriet wordt gebruikt om het vrouwelijke geslachtsdeel aan te duiden. Zoals je allicht al kan raden besteedt men tijdens een yoni massage dus extra aandacht aan de vagina. Het gebruik van een neutrale massageolie is hierbij sterk aangewezen. In de tweede plaats gaat het ook om een liefdevol koesteren van je vrouwelijkheid en je innerlijke wereld. In die zin activeert een yoni massage de seksuele energie om een totale harmonie van lichaam en geest te creëren en dit zonder enig erotisch karakter.

Yoni massage

Wat is een Yoni massage?

Een Yoni massage is een specifieke vorm van tantra massage waarbij elke zone in je lichaam door helende aanrakingen tot diepe ontspanning wordt gebracht. Yoni is een woord dat in het Sanskriet wordt gebruikt om het vrouwelijke geslachtsdeel aan te duiden. Zoals je allicht al kan raden besteedt men tijdens een yoni massage dus extra aandacht aan de vagina. Het gebruik van een neutrale massageolie is hierbij sterk aangewezen. In de tweede plaats gaat het ook om een liefdevol koesteren van je vrouwelijkheid en je innerlijke wereld. In die zin activeert een yoni massage de seksuele energie om een totale harmonie van lichaam en geest te creëren en dit zonder enig erotisch karakter.

Yoni massage


Yoni massage en healing


Yoni Massage & healing

De essentie van een tantra yoni healing massage is redelijk eenvoudig. De heling van de Yoni massage vertaalt zich als een intense innerlijke gewaarwording, als overgave en het balanceren van je energie. Je laat je dan ook raken in vertrouwen en zonder doel, zonder jagen of verwachtingen. Op deze manier wordt de dualiteit tussen de mannelijke en vrouwelijke energie opgeheven waardoor een gelijkwaardige eenheid ontstaat vanuit het hart. Door je mannelijke en vrouwelijke energie te balanceren maak je weer verbinding met je essentie.

Yoni Massage & healing

De essentie van een tantra yoni healing massage is redelijk eenvoudig. De heling van de Yoni massage vertaalt zich als een intense innerlijke gewaarwording, als overgave en het balanceren van je energie. Je laat je dan ook raken in vertrouwen en zonder doel, zonder jagen of verwachtingen. Op deze manier wordt de dualiteit tussen de mannelijke en vrouwelijke energie opgeheven waardoor een gelijkwaardige eenheid ontstaat vanuit het hart. Door jouw mannelijke en vrouwelijke energie te balanceren maak je weer verbinding met je essentie.

Yoni massage en healing


 

Een vagina massage heeft een helende werking op emotionele trauma’s, vaginisme, fysieke en hormonale klachten. Daarbovenop komt nog eens de fijne bijzonderheid dat je niet alles opnieuw moet beleven. Door de emotionele, fysieke en/of mentale ontlading die ontstaat tijdens de massage, krijgt alles automatisch een plek. Dit sluit dus bij voorbaat de absolute behoefte uit een gesprek, herbeleving van het drama of trauma of het gevoel te moeten werken aan je probleem. Kortom, een yoni massage is een uiterst aangename manier om jezelf weer te vinden.

 

Een vagina massage heeft een helende werking op emotionele trauma’s, vaginisme, fysieke en hormonale klachten. Daarbovenop komt nog eens de fijne bijzonderheid dat je niet alles opnieuw moet beleven. Door de emotionele, fysieke en/of mentale ontlading die ontstaat tijdens de massage, krijgt alles automatisch een plek. Dit sluit dus bij voorbaat de absolute behoefte uit een gesprek, herbeleving van het drama of trauma of het gevoel te moeten werken aan je probleem. Kortom, een yoni massage is een uiterst aangename manier om jezelf weer te vinden.

 

Als je meer wil weten over de mystieke en diepere achtergrond van Yoni massage, klik dan op één van de onderstaande knoppen.

Het woord Yoni betekent in het Sanskriet ook ‘Heilige plek.’ Het gaat meer precies om die heilige plek van de vrouw waar de vrouwelijke energie het sterkst is. De Yoni Massage is dan ook meer dan een vagina massage, het omvat de vulva, de baarmoeder, de bekkenstreek en het hart van de vrouw. Een Yoni Massage gaat dus bij uitbreiding over de kern van het vrouw zijn. Het uiteindelijke doel bestaat erin de Shakti energie in al haar facetten te activeren en de oerkracht te verbinden met het wezen van de vrouw.

Veder is de vrouw ook de scheppende kracht van het universum. Ze is via haar baarmoeder in staat een kind te creëren, leven te schenken en het te voeden naar onafhankelijkheid. Zonder enige vorm van overdrijving is de vrouw bijgevolg in staat wonderen te verrichten.

De Yoni kracht bevat echter tegelijk ook de kiem voor haar ondergang wanneer ze niet tot zelfexpressie komt. Als de vrouw niet geëerd wordt door liefdevolle aanraking, dan keert ze in zichzelf. Dit uit zich dan weer in emotionele onbalans, een gebrek aan zin in intimiteit en het ontstaan van allerlei chronische fysieke ziekten. Om een vrouw te bereiken in haar hart, dien je dan ook zorg te dragen voor haar heilige ruimte in de diepste zin van het woord.

De Yoni staat gekend als het huis van Shakti, de oerkracht van de schepping, die men ook aanduidt met de term Kundalini. Shakti uit zich in vele vormen en daagt ons uit om balans te creëren. Meer zelfs, het is de kracht die ieder van ons verbindt met de schepping, de materie en de wereld. Ze draagt verder de mannelijke en de vrouwelijke energie in zich die het mogelijk maakt gewaarwording, sensatie en beleving te ervaren door onze zintuigen. Het vrouwelijke lichaam vertegenwoordigt dan ook de vrouwelijke energie met haar specifieke eigenschappen.

In de Tantra wordt de Yoni massage eigenlijk een Yoni Puja genoemd. Dit kan je best vertalen als de verering van Shakti, een inwijding van een Tantrika in de Kula Tantra of een healing van het lichaam. Door de Yoni te laten masseren maak je immers verbinding met de schoonheid, tederheid en de magie van Shakti. Niet alleen dat, de kracht van de Yoni openbaart zich en het hart van de vrouw opent zich. Hiertoe schept de tantrika met respect, zorg en liefde de ruimte om Shakti zo tot zelfexpressie te brengen.

Tijdens een Yoni massage verspreidt de Kundalini-energie zich door heel het lichaam. De zenuwbanen spelen in dit proces een erg belangrijke rol; het zijn namelijk de drie belangrijkste, de Ida, Pingala en Sushumna nadi’s die in ons lichaam de Kundalini-energie kanaliseren. Als de Kundalini gebalanceerd doorheen het lichaam stroomt, spreken we van Prana of levensenergie die heel het lichaam activeert. Alle geblokkeerde energie die wij ervaren als fysieke ongemakken komt ten gevolge hiervan vrij. De hormoonsecretie wordt gebalanceerd en het lichaam, de geest en de emoties worden geheeld.

De helende kracht van de Yoni is dus in staat om heel wat kwalen waar vrouwen mee kampen in balans te brengen. We hebben het hierbij onder andere over het premenstrueel syndroom, hormonale migraine, depressie, emotionele onbalans, trauma’s, laag of overactief libido, relatieproblemen, enz… Een Yoni massage is met andere woorden een geschenk voor elke vrouw.

De liefdevolle aanraking van de Yoni helpt ons als vrouw te ontwaken. Door een Tantra Yoni massage worden de geheimen van het universum namelijk ontsluierd. Door niet de nadruk te leggen op het hoogtepunt en seksuele begeerte, gaat er een hele nieuwe wereld open voor de vrouw. Haar wezen krijgt hierdoor bestaansrecht, erkenning en liefde zonder voorwaarden. Ook voor de partner is het een absoluut godsgeschenk.

Door aandacht te geven aan de Yoni zonder verwachtingen creëer je een veilige ruimte voor de vrouw. Hierbij maken schaamte, schuld en begeerte plaats voor overgave en eenwording. Dit brengt voor beide partners een enorme verruiming en bevrijding met zich mee. Wanneer de vrouw de ruimte krijgt zichzelf te laten zien, te uiten en zich gedragen voelt door haar partner, vertaalt zich dat namelijk in gelukzaligheid. Hierdoor stelt ze zich het dagelijkse leven automatisch verdraagzamer, begripvoller en toleranter op.

De zelfexpressie van de vrouw wordt jammer genoeg vaak maatschappelijk misbegrepen. Men zet vrouwen immers al te vaak weg als gevaarlijke, verraderlijke en verblindende wezens. Daarom zijn ze door de eeuwen heen genadeloos onderdrukt, gemanipuleerd en aan de kant gezet. Welnu, de Yoni draagt deze collectieve herinnering in zich, samen met haar universele wijsheid. De magie van een tantrische Yoni Massage bestaat erin dat ze de kracht aanspreekt om de schaduwen van het verleden te helen. Hierdoor ontstaat zelfinzicht en wordt het ontwaken van de chakra’s en zelfrealisatie mogelijk. Kortom, het raakt de essentie van Tantra met de nadruk op het omarmen van je schaduwen, het ervaren van genot en het ontwaken van je bewustzijn.

Wat is Amrita?

Het woord Amrita betekent in het Sanskrietzoete nectar‘. Deze term heeft betrekking op de vloeistof die de epifyse produceert en de Yoni op haar beurt uitscheidt. Wanneer tijdens een Yoni of vagina-massage de Kundalini immers langs de rug opstijgt, zuivert het alle chakra’s die niet in lijn zijn met pure liefde. Zo ontstaat een erg intens proces dat een zowel lichamelijk als energetisch orgasme kan veroorzaken. Hoe groter de overgave aan de aanraking, hoe intenser het orgasme wat kan leiden tot een orgasme over het hele lichaam. De eenwording van de Kundalini als prana activeert de pijnappelklier die de afscheiding van Amrita op gang brengt en een vrouwelijke ejaculatie veroorzaakt. Samengevat, deze extase in de puurste zin van het woord komt neer op een ongelooflijk krachtig en helend proces.

Hierbij gaat het daarnaast ook om een totale expressie van non-dualiteit. Voor mannen is een ejaculatie een natuurlijk proces. Wanneer de man zijn ejaculatie echter kan beheersen is hij in staat om zijn vrouwelijke energie te sturen. Zonder ejaculatie kan een man dus net zoals de vrouw een multi-orgasme ervaren. Wanneer de vrouw op haar beurt haar mannelijke energie kan sturen, is ze in staat te ejaculeren zoals de man. Het Amrita-vocht heeft met andere woorden net als sperma een ontladende en transformerende kracht.

Yoni massage en het gevoel van veiligheid

Het creëren van een veilige ruimte is enorm belangrijk om dit proces in goede banen te leiden. Amrita komt immers vrij langs het urinekanaal. Daarom is het van groot belang om voor de Yoni massage naar het toilet te gaan. De praktijk wijst namelijk uit dat vrouwen vaak een drang om te plassen ervaren voor het orgasme. Dit kan resulteren in angst zich over te geven aan de ervaring van een Yoni massage. Als we op een dieper niveau kijken, betreft het echter de angst om los te laten, en is het de emotie schaamte die wordt aangeraakt. Daarnaast is het ook essentieel om voldoende handdoeken te voorzien, wat de veiligheid vergroot wanneer de Amrita vrijkomt. Dit gevoel van veiligheid vormt de basis van een goede Yoni massage.

Om je mentaal en emotioneel helemaal veilig te voelen is het bovendien belangrijk dat de Tantrika alles toelaat. Dit betekent dat hij of zij zich zonder oordeel, eigen inbreng en verwachtingen geeft tijdens de massage. In het begin kan het voor de partner soms moeilijk zijn om gewoon te ontvangen, aanwezig zijn en de ruimte in te nemen. Beide partijen zijn betrokken, dus ook als Tantrika is het belangrijk jezelf over te geven aan het moment, wat balans vraagt bij jezelf.  De eerste keren zijn vaak zeer intens, het kan zijn dat er emoties vrijkomen. Het is namelijk een heel intiem gebeuren, de nodige integriteit is hierin dus zeer belangrijk. Een goede Tantrika draagt daar zorg voor. Gelijkwaardigheid en doelloosheid zijn cruciaal om de Metta-Ji zuiver te ervaren.methode tantra massage

Mijn werkwijze

Als Tantrika schenk ik een ervaring, een moment voor jezelf en functioneer ik als begeleider van dat intiem moment. Om dit mogelijk te maken hanteer ik respectvol de basisprincipes uit de non-dualistische Tantra. De bedoeling is hierbij harmonie in jezelf, balans in je leven en liefdevolle relaties te creëren. Zo kom je vanzelf uit bij de essentie van spiritueel ontwaken. Tantra is met andere woorden een wetenschap, die je op weg zet op een pad van geluk, gezondheid en overvloed. Daarenboven kan dit alles zonder daarvoor de minste inbreuk te maken op de waarden en normen van anderen en je omgeving.


Yoni of vagina massage?

Net zoals er vaak verwarring heerst over het verschil tussen een Lingam of penis massage, kan er ook een verkeerd begrip ontstaan over de aard van een vagina of Yoni massage. Een tantrische vagina of penis massage heeft immers hoegenaamd niets te maken met een erotische massage met ‘happy end’. Het is natuurlijk wel belangrijk om te kunnen genieten en verbinding te maken met wie je bent. Daarnaast is het bewustzijnsproces heel essentieel bij de ervaring van verschillende emoties ongeacht hun aard. Dit houdt in dat we er geen betekenis aan geven, ze onderdrukken of er een oorzaak voor trachten te vinden. Integendeel, het is de bedoeling jezelf ten volle over te geven aan het proces zonder dat er mentale voorstellingen aan te pas komen.

chris.barbalis.SWYIzeCSxn4.unsplash


De rol van de Tantrika

Het ligt voor de hand dat de Tantrika in dit hele gebeuren een belangrijke rol vervult. Hij of zij schept een veilige ruimte voor de massage en creëert zo een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een goede Yoni massage. Door zijn of haar zorgzaamheid en inbreng kan het lichaam zijn natuurlijke ritme volgen en wordt meditatieve inleving mogelijk. Het is daarnaast niet ongebruikelijk of vreemd dat een Yoni massage gegeven wordt door een vrouw. Het schept namelijk vaak een verbondenheid die zeer veilig en vertrouwd aanvoelt. Hierdoor kan het proces van overgave soms makkelijker plaatsvinden. Het is trouwens zo dat dit proces nog verder versterkt wordt door herhaling van de massage.Voor wie?

 

Tantra healing  Yoni massage is geschikt voor vrouwen(+18j.). Een Yoni massage kan ingezet worden na een drukke dag of om gewoon wat tijd voor jezelf te nemen. Het kan echter ook een zeer laagdrempelige manier zijn om gebeurtenissen te verwerken. Hierbij is er hoegenaamd geen nood aan herbeleving, graven naar oorzaak en gevolg of zware verwerkingsprocessen. Tantra is een eerder aangename manier om het verleden af te ronden en meer te kunnen genieten in het moment. Vooral voor vrouwen is het een fantastische manier om hun vrouwelijkheid te herstellen, zelfvertrouwen op te bouwen en emotionele en mentale wonden te helen. Jongeren onder de achttien jaar zijn altijd gekleed en onder de zestien jaar ook vergezeld door een meerderjarige begeleider. Daarnaast genieten zij van 50% korting.Wat betaal je voor een tantra massage of sessie?

 

De beste investering is een investering in jezelf. Gelukkig en tevreden in het leven staan heeft immers invloed op alle facetten van je leven. Meer in het bijzonder is dit van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de relatie met jezelf en je geliefden. Een Tantra massage kan hier een meerwaarde zijn en één Tantra-sessie kan al een wereld van verschil maken.

Tantrische massage retraite: De diepte van een tantrische massage hangt af van de mate waarin de ontvanger zich kan overgeven aan de massage. Met andere woorden, de ideale lengte om dit punt te bereiken verschilt van persoon tot persoon. Mijn eerlijke advies is om ermee te experimenteren. Als je vrij gemakkelijk kunt ontspannen, kan een massage van 120 minuten je een fijne ervaring geven. Als je wat meer tijd nodig hebt om te ontspannen, dan is 150 minuten misschien een betere keuze.

Nu, om een ​​tantrische massage te ontvangen, ben je welkom in Italië voor een driedaagse privé “Tantrische retraite”, een allesomvattende ervaring om je leven te transformeren. Tijdens de 3-daagse ontvang je massages, inzichten en doorbraakmomenten. Met een persoonlijke benadering is elke retreat uniek.

Een beleving op maat maakt het verschil. Boek een gratis gesprek om al je vragen te stellen. De prijs voor de retraite is € 2560 voor de 3-daagse. inclusief overnachting, exclusief maaltijden en excursies tijdens het verblijf. Wanneer je een Tantrische Business retreat boekt om je leiderschap te ontwikkelen en je bedrijf te upgraden, kun je een call boeken en een Tantric Leadership retreat op maat plannen. Vraag naar de speciale aanbiedingen!

Naast de 3-daagse tantrische retraites met een dagelijkse duur van ongeveer 6 uur per dag, kun je genieten van de natuur, de Italiaanse keuken en inspirerende avonturen zoals watervalwandelingen, paardrijden, pottenbakken en vele andere opties.

Tantrische relatie retraite:
Als koppel geniet je van dezelfde prijs, want het is essentieel voor koppels om samen te kunnen komen. Als koppel ben en word je heel als je aan dezelfde doelen werkt en dat is precies de reden waarom dit tot uiting komt in de prijs.

Tantrische privé workshop: Wanneer u een reis naar Italië plant, kunt u een workshop van 4 uur boeken, als stel of klein groep vindt de workshop plaats in een gesloten omgeving. De prijs is ook 530 € voor maximaal 6 personen. Per 30 extra minuten moet u 50 € extra toevoegen.

Praktische eigenschappen: Zorg ervoor dat je voor en na de massage altijd extra tijd hebt om te douchen. Een half uur voor en na de massage is meer dan voldoende. Handdoeken, slippers en badjassen zijn altijd aanwezig.


Tantra prijzenTestimonials

Wat mensen ervaren
Ik heb al verschillende Tantrische massages gehad. Maar meestal was het niet wat ik nodig had. Ik ben niet opzoek naar erotiek, maar naar een veilige omgeving waar ik mezelf kan ontdekken. Na een sessie van 2u en een verhelderend warm gesprek voel ik me weer helemaal Zen. Het is toch bijzonder wat het doet met een mens. Alles is weer helder en in verbinding. Zalig!
A.
A.
Onderneemster
Ik had er veel over gehoord en gelezen, maar nog nooit gedaan. Met schaamte en onzekerheid heb ik de stap gezet. Wauw, een hele wereld dat open gaat. Girlpower ten top. Thanks! E.
E.
E.
Studente
After a long period of being alone and discovering my limiting beliefs, I wanted to experience my deep feminine power. To balance my self and to be able to start a new relationship. But not from a co-depending perspective. I always lose myself in relationships. I'm 38 and still single. Yoni massages empowered me to keep my balance. I can feel connecting with my Yoni helps my to stay in touch with my essence. I don't need a new relationship, but I'm open now. It is a start. Thank you for sharing this experience. Y.
Y.
Y.
Yoga teacher


We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy-instellingen bewaard
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are required for our website to function correctly and cannot be disabled in our systems.

  • __stripe_mid
  • __stripe_sid
  • m

  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cookies afwijzen
Alle cookies toestaan